Thông báo về việc học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020

Trường Trung cấp Thủy sản xin thông báo:

 - Học sinh toàn trường được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020.

 - Ngày 17/02/2020, học sinh đi học lại bình thường (trừ trường hợp có thông báo mới).

 - Trong thời gian nghỉ học đề nghị các em học sinh thực hiện các biện pháp phòng trách dịch theo đúng khuyến cáo của các cơ sở y tế.

 - Thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Tuyệt đối không được chia sẻ hoặc đưa những thông tin không chính xác lên các diễn đàn hay mạng xã hội. 

Phòng TC-HC

 

Tin bài khác