Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Căn cứ Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp,  tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủy sản thông báo:

1.    Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020:

Đối tượng

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ngày đi làm/đi học

Giáo viên

Học sinh

20/01/2020

(nhằm 26/12 ÂL)

08/02/2020

(nhằm 15/01 ÂL)

10/02/2020

(nhằm 17/01 ÂL)

Công chức,

viên chức, HĐLĐ

23/01/2020

(nhằm 29/12 ÂL)

29/01/2020

(nhằm 05/01 ÂL)

30/01/2020

(nhằm 06/01 ÂL)

2.    Phòng Tổ chức - Hành chính: Tham mưu phân công trực lãnh đạo cơ quan, tiếp khách đến thăm, chúc Tết; thực hiện chế độ cho các diện chính sách của Trường

3.    Phòng Tài chính - Kế toán: Dự trù kinh phí phối hợp tổ chức họp mặt đầu năm.

4.    Phòng Quản trị đời sống: Tổ chức vệ sinh khuôn viên Trường, treo cờ, băng rôn, kiểm tra hệ thống điện, nước, PCCC, phối hợp các đơn vị niêm phong phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng, phân công trực bảo vệ, PCCC… đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

5.    Phòng Đào tạo: Thông báo lịch học trước và sau Tết âm lịch đến học sinh.

6.    Phòng Công tác học sinh phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường tổ chức cho học sinh không về quê đón Tết tại Trường vui tươi, an toàn.

7.    Các đơn vị sắp xếp hồ sơ, vệ sinh phòng làm việc, kiểm tra, đảm bảo an toàn cháy nổ, phối hợp phòng Quản trị đời sống niêm phong nơi làm việc do đơn vị quản lý.

Thực hiện niêm phong đến hết ngày 17/01/2020 (thứ sáu). Việc mở niêm phong sau Tết ở các đơn vị phải được lập biên bản giữa Trưởng đơn vị, bảo vệ cơ quan và phòng Quản trị đời sống./.

PHÒNG TC - HC

 

Tin bài khác