Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản làm lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 29/7/2019 Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 7 năm 2019. Tại cuộc họp, Chi bộ công bố quyết định kết nạp đảng chính thức cho đồng chí Đỗ Đậu Thi Thơ. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lê Hải Sơn vào hàng ngủ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc họp củng tổ chức Bầu Cấp ủy mới, do đồng chí Bí thư Nguyễn Trọng Ánh Tuyết sẽ nghĩ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2019.

 

 

Chi bộ

 

Tin bài khác