Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức tham quan về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chi bộ trường Trung cấp Thủy sản, Chi ủy trường Trung cấp Thủy sản tổ chức tham quan về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/05/2019. Chương trình tham quan cũng là dịp học tập và làm theo phong cách tư tưởng Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ. 

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi:
 
 
 
 

Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản

 

Tin bài khác