Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp tại Công ty Cổ phần thực phẩm FAMISEA

Liên kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp là giải pháp hiệu quả đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực tay nghề chất lượng cao và mang lại thuận lợi cho cả doanh nghiệp cũng như của Nhà trường. Sáng ngày 19/04/2019, tại Công ty Cổ phần FAMISEA đã tổ chức lễ Khai giảng lớp Trung cấp Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản.

Sau đây là một số hình ảnh trong lễ khai giảng:

 

Phòng Đào tạo

 

Tin bài khác