Lớp bồi dưỡng về đào tạo theo tín chỉ, biên soạn giáo án và dạy học tích hợp, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện

Ngày 21/8/2018, Trường Trung cấp Thủy sản và Trường Cao Đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức “Lớp bồi dưỡng về đào tạo theo tín chỉ, biên soạn giáo án và dạy học tích hợp, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện”. Tham gia giảng dạy có sự tham gia của Thạc sỹ Phan Vũ Nguyên Khương - Trưởng khoa SP giáo dục nghề nghiệp trường Cao Đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh.

Việc sử dụng phương pháp dạy học tích hợp, là đánh giá theo năng lực thực hiện đang được áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thật sự là một sự đổi mới nhằm hướng đến mục tiêu người học sau khi học xong có năng lực thực hiện được công việc cụ thể của nghề nghiệp, chương trình đào tạo gắn liền với thực tế sản xuất, để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy thực tế giáo viên vẫn gặp không ít khó khăn trong việc ứng dụng phương pháp cũng như là biên soạn giáo án. Nhằm giúp qúy thầy cô hiểu rõ hơn về phương pháp cũng như có thể lập kế hoạch dạy học phát triển năng lực thực hiện và Thiết kế được hệ thống các bài dạy tích hợp từ chương trình của mô đun

 

Tú Tiền

 

Tin bài khác