Kết quản Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Với tinh thần " Đổi mới, sáng tạo; Dân chủ, đoàn kết; Kỷ cương, trách nhiệm; Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động"; Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp. Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam cung cấp thông tin nội dung tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Mời Công đoàn viên xem kết quả tại đây

BCH Công đoàn

 

Tin bài khác