Tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của công đoàn viên năm 2018

Thực hiện công văn số 559/TLĐ ngày 10/04/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây

Một số văn bản pháp luật liên quan  đến người lao động 

1. Bộ luật lao động năm 2012

2. Luật công đoàn 2012

3. Luật bảo hiểm xã hội 2014

4. Luật bảo hiểm y tế 2014

5. Luật an toàn vệ sinh lao động

 

BCH Công đoàn

 

Tin bài khác