Đại hội Công đoàn Trường Trung cấp Thủy sản nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 07/12/2017, Trường Trung cấp Thủy sản đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội vinh dự đón tiếp Đồng chí Vũ Xuân Thủy, chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ông Nguyễn Trọng Hoàng - Ủy viên ban thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bà Nguyễn Thị Hải Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017 - 2022, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2017 - 2022. 

 

Tú Tiền

 

Tin bài khác