Đoàn Trường Trung cấp Thủy sản tham dự Đại hội Đoàn khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 09/09/2017, Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Thủy sản đã tham Đại hội Đoàn khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là kỳ đại hội thứ V được tổ chức và đã bầu ra ban chấp hành mới giàu năng lực và phẩm chất đạo đức cho tổ chức đoàn trong khối. Tham gia đại hội lần này, Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Thủy sản có 8 đồng chí được tham gia.

 

Tú Tiền

 

Tin bài khác