Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức Sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2017 - 2018

Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017, Trường Trung cấp Thủy sản phối hợp với các Phòng chức năng và các khoa tổ chức Sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2017 - 2018 cho toàn bộ học sinh Khóa 34. Tham gia các buổi sinh hoạt, học sinh mới được giới thiệu về trường, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, các thông tin về đào tạo, công tác học sinh. Trong dịp này, Công an Quận Bình Tân phối hợp với trường Tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

__2017

Tú Tiền (ảnh Nguyễn Phú)

 

Tin bài khác