Khoa Tin học, Ngoại ngữ

A. GIỚI THIỆU

Khoa Tin học, Ngoại ngữ của Trường Trung học Thủy sản có chức năng:

•  Tham gia giảng dạy  các môn cơ bản cơ sở cho tất cả học sinh của tất cả các khoa trong tường.

• Giảng dạy văn hoá cơ bản cho lớp học sinh tốt nghiệp PTCS tạo thêm đầu vào cho  văn cho tất cả các ngành học trong năm tới.

•  Đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề ngành Tin học ứng dụng.

Nhiệm vụ của khoa

•  Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

•  Quản lý giáo viên, nhân viên thuộc Khoa; tham gia quản lý lớp học.

•  Lập kế hoạch, phân công giáo viên giảng dạy các môn học do Khoa phụ trách.

•  Tổ chức biên soạn, bổ sung, đổi mới, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, bài giảng, nội dung và hình thức thi, kiểm tra hết môn, hướng dẫn học sinh thực tập tốt nghiệp.

•  Lập kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên, nhân viên, đề nghị cử giáo viên, nhân viên đi học tập nâng cao trình độ, đề nghị tuyển dụng biên chế, hợp đồng trong Khoa. Xây dựng Khoa vững mạnh, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Quá trình họat động của khoa

Khoa được thành lập chủ yếu từ hai bộ môn Cơ bản – Cơ sở và tổ Toán – Tin học. Đây cũng là một đặc thù riêng của khoa vừa tham gia giảng dạy  tất cả các môn chung của toàn trường vừa có một số lượng học sinh tương đối lớn so với các khoa khác.

Ngoài ra các thấy cô trong khoa còn tham gia giảng dạy tại các điểm liên kết với nhà trường tại nhiều địa phương khác nhau góp phần cùng nhà trường mang kiến thức đến vùng sâu, vùng xa thông qua mối liên kết đào tạo của nhà trường với những cơ quan, đơn vị ở các tỉnh như :

 An Giang

•  Trung tâm giới thiệu việc làm  Long Xuyên An Giang

•  Trung tâm giáo dục thường xuyên  Châu Đôc An Giang

 

Đắc Lắc

•  Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Ban Mê Thuộc

Đồng Tháp

•  Trung tâm dạy nghề các huyện Tam Nông, Châu Thành

Hậu Giang

•  Trường trung cấp nghề Hậu Giang

 

B. TỔ CHỨC

-         Trần Thị Thu Hà, Trưởng khoa, giảng dạy Ngoại ngữ

-         Dương Đức Tín, giảng dạy Ngoại ngữ

-         Lê Thị Thuỳ Linh, giảng dạy Ngoại ngữ

-         Đoàn Văn Khải, giảng dạy Tin học

-         Nguyễn Bá Mộng, giảng dạy Tin học

-         Lê Thái Tú Tiền, giảng dạy Tin học

-         Hoàng Thị Thu Nga,  giảng dạy Hóa học

-         Ngô Huỳnh Diệu Anh, giảng dạy Ngữ văn

-         Nguyễn Thanh Hiền, giảng dạy Toán

-         Trần Văn Kha, giảng dạy Hóa học

-         ThS. Trần Năng Cường, giảng dạy Toán

 

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Tin học ứng dụng 
Hệ: Trung cấp chuyên nghiệp
Thời gian đào tạo: 24 tháng
Đối tượng tuyển sinh: 
Tốt nghiệp trung học phổ thông

 

 

 * Mục tiêu đào tạo:

 

            Mục tiêu của ngành học là đào tạo ra kỹ thuật viên tin học có khả năng tổ chức và quản lý hệ thống máy tính tại các cơ sở sản xuất kinh doanh giúp giải quyết các vấn đề về tính tóan, phân tích tình hình sản xuất, quản lý hệ thống các cơ sở dữ liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở bằng tin học.

            Học sinh tốt nghiệp đạt trình độ Trung học chuyên nghiệp về về vi tính. Để có thể đạt được mục tiêu trên, học sinh cần được đào tạo :

1.  Về chuyên môn:

a. Trình độ hiểu biết cần nắm vũng các nội dung sau:

−  Các nguyên lý họat động của máy vi tính và các thiết bị, phương tiện multimedia liên quan đến máy vi tính.

−  Hệ điều hành DOS/ Windows và các trình tiện ích phổ thông.

−  Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý bằng máy vi tính.

−  Đồ họa và một số phần mềm ứng dụng đồ họa bằng máy vi tính.
−  Lập trình căn bản và ứng dụng lập trình trong việc hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu.
−  Các nguyên lý họat động cơ bản của mạng vi tính và thiết lập mạng LAN.

b. Các kiến thức liên quan:

−  Toán xác xuất thống kê. 
−  Một số kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán và quản trị tổ chức sản xuất kinh doanh.

−  Tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho việc tham khảo tài liệu chuyên ngành.

c. Năng lực thực hành:

−  Lắp ráp được một PC.

−  Cài đặt được hệ điều hành Windows và các trình tiện ích.

−  Sửa chữa được một số sự cố thông dụng về phần cứng và phần mềm của PC. 
−  Sử dụng thành thạo bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office: Word, Excell, Access, Power Point.

−  Sử dụng thành thạo bộ phần mềm đồ họa: Photo Shop, Corel Draw.

2/ Phẩm chất đạo đức:

Nắm được các quan điểm cơ bản về đường lối chính trị của Đảng, quán trịêt chủ trương, chính sách của nhà nước. Có tinh thần yêu nước, có ý thức tổ chức kỷ luật. Có tinh thần trách nhiệm khi làm việc.

3/ Về sức khỏe và giáo dục quốc phòng:

Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp 1, hòan thành chương trình giáo dục quốc phòng.

Có đủ sức khỏe để đảm bảo thời gian học tập và phục vụ đất nước sau này.

4/ Trang thiết bị cho đào tạo:

-  Các môn học phải có đầy đủ chương trình môn học, giáo trình, bài giảng và các tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh sử dụng.

- Để phục vụ giảng dạy yêu cầu phải có 02 phòng thực hành với đầy đủ các

trang thiết bị :

-  Phòng máy vi tính.

-  Phòng luyện tiếng Anh.

-  Thưviện của nhà trường.

Khoa Tin học, Ngoại ngữ