Xây dựng Chính phủ liêm chính theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, trong đạo đức, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Nếu như cần và kiệm là phẩm chất cần có trong đời sống, công tác của mọi người lao động thì liêm và chính là những phẩm chất nhất thiết phải có của người cán bộ khi thi hành công vụ, trong đó, liêm là phẩm chất đầu tiên. Người khẳng định:“Những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu”(1). Phải đặt liêm lên hàng đầu mới kiến tạo được một chính phủ liêm chính. Bởi “thượng bất chính, hạ tắc loạn” - người đứng đầu không chính thì dưới sẽ “quân hồi vô phèng”.

Từ ý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2017). Kỷ niệm ngày này, chúng ta lại không thể nào quên người nêu ý tưởng khởi nguồn từ truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc: tưởng nhớ những người đã cống hiến hy sinh cho một nước Việt Nam độc lập, tự do. Người đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã nhận biết sai lầm phải ra sức sửa chữa

Trong “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Bác Hồ chỉ rõ: Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên mà Bác đã chỉ ra cách đây hơn 70 năm vẫn còn nguyên tính thời sự.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6: Tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng

Trong muôn vàn tình thương yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân, Người luôn dành cho thiếu niên nhi đồng một tình thương yêu đặc biệt nhất. Người khẳng định: Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ.

Chi bộ Trường Trung học Thủy sản tổ chức tham quan học tập về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/CU ngày 04/5/2017 của Cấp ủy chi bộ Trường Trung học Thủy sản về việc tham quan học tập về phong cách Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2017 Chi bộ Trường Trung học Thủy sản tổ chức tham quan học tập về phong cách Hồ Chí Minh tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Qua đó giúp cho đảng viên hiểu rõ và học tập phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như góp phần giúp đảng viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Chuyến tham quan về nguồn cũng là dịp tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, giao lưu giữa các đảng viên, giữa Chi bộ với các đoàn thể Công đoàn, Đoàn TNCS HCM

Tin bài khác