Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức chương trình về nguồn 2018 tại Căn cứ Trung ương cục Miền nam

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chi bộ trường Trung cấp Thủy sản, Chi ủy trường Trung cấp Thủy sản tổ chức tham quan về nguồn tại Căn cứ Trung ương cục Miền nam, huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh. Chương trình nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, tự hào về lịch sử của dân tộc, đối với các cán bộ, đảng viên của Chi bộ.

Chi Bộ Trường Trung cấp tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Chiều ngày 24/04/2018 Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản đã tổ chức kết nạp cho quần chúng Đỗ Đậu Thi Thơ – Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Tuyết – Bí thư Chi bộ, Quyền Hiệu Trưởng nhà Trường; đồng chí Ma Kiên Ích, Phó Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản. Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Xây dựng Chính phủ liêm chính theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, trong đạo đức, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Nếu như cần và kiệm là phẩm chất cần có trong đời sống, công tác của mọi người lao động thì liêm và chính là những phẩm chất nhất thiết phải có của người cán bộ khi thi hành công vụ, trong đó, liêm là phẩm chất đầu tiên. Người khẳng định:“Những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu”(1). Phải đặt liêm lên hàng đầu mới kiến tạo được một chính phủ liêm chính. Bởi “thượng bất chính, hạ tắc loạn” - người đứng đầu không chính thì dưới sẽ “quân hồi vô phèng”.

Từ ý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2017). Kỷ niệm ngày này, chúng ta lại không thể nào quên người nêu ý tưởng khởi nguồn từ truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc: tưởng nhớ những người đã cống hiến hy sinh cho một nước Việt Nam độc lập, tự do. Người đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã nhận biết sai lầm phải ra sức sửa chữa

Trong “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Bác Hồ chỉ rõ: Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên mà Bác đã chỉ ra cách đây hơn 70 năm vẫn còn nguyên tính thời sự.

Tin bài khác