Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản làm lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 29/7/2019 Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 7 năm 2019. Tại cuộc họp, Chi bộ công bố quyết định kết nạp đảng chính thức cho đồng chí Đỗ Đậu Thi Thơ. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lê Hải Sơn vào hàng ngủ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức tham quan về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chi bộ trường Trung cấp Thủy sản, Chi ủy trường Trung cấp Thủy sản tổ chức tham quan về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/05/2019. Chương trình tham quan cũng là dịp học tập và làm theo phong cách tư tưởng Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ.

Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức chương trình về nguồn 2018 tại Căn cứ Trung ương cục Miền nam

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chi bộ trường Trung cấp Thủy sản, Chi ủy trường Trung cấp Thủy sản tổ chức tham quan về nguồn tại Căn cứ Trung ương cục Miền nam, huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh. Chương trình nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, tự hào về lịch sử của dân tộc, đối với các cán bộ, đảng viên của Chi bộ.

Chi Bộ Trường Trung cấp tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Chiều ngày 24/04/2018 Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản đã tổ chức kết nạp cho quần chúng Đỗ Đậu Thi Thơ – Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Tuyết – Bí thư Chi bộ, Quyền Hiệu Trưởng nhà Trường; đồng chí Ma Kiên Ích, Phó Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Trường Trung cấp Thủy sản. Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Xây dựng Chính phủ liêm chính theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, trong đạo đức, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Nếu như cần và kiệm là phẩm chất cần có trong đời sống, công tác của mọi người lao động thì liêm và chính là những phẩm chất nhất thiết phải có của người cán bộ khi thi hành công vụ, trong đó, liêm là phẩm chất đầu tiên. Người khẳng định:“Những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu”(1). Phải đặt liêm lên hàng đầu mới kiến tạo được một chính phủ liêm chính. Bởi “thượng bất chính, hạ tắc loạn” - người đứng đầu không chính thì dưới sẽ “quân hồi vô phèng”.

Tin bài khác