Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại hoc - Ngành Nhiệt lạnh

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học tại Trường Trung học Thủy sản theo nội dung sau:

1. Ngành dự tuyển: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
2. Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học, liên thông từ trung cấp
3. Thời gian đào tạo: 3,0 năm

Khai giảng các lớp liên thông Đại học

Ngày 11/02/2012, tại hội trường của Trường Trung học Thủy sản đã diễn ra lễ khai giảng các lớp liên thông Đại học ngành Kế toán và ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh do Trường TH Thủy sản và Trường Đại học Nha Trang liên kết đào tạo.

Lịch thi tuyển sinh liên thông Đại học năm 2011

Tuyển sinh liên thông Đại Học 2011