Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông tại Trường Trung cấp Thủy sản những ngành sau:
- Kế toán
- Nuôi trồng thủy sản
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt
- Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông tại Trường Trung học Thủy sản:
- Kế toán
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt
- Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
- Công nghệ Chế biến thủy sản
- Nuôi trồng thủy sản
- Công nghệ thông tin
Đăng ký dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết 30/04/2016.

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông tại Trường Trung học Thủy sản, các ngành sau: - Kế toán - Công nghệ kỹ thuật nhiệt - Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Công nghệ Chế biến thủy sản - Nuôi trồng thủy sản - Công nghệ thông tin Đăng ký dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết 30/11/2015 tại phòng Tuyển sinh Trường Trung học Thủy sản; 511 An Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, HCM. Điện thoại: 08.3751.7591 08.6660.1054 Di động: 018686 39394 Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 06/12/2015

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học đợt 1 năm 2015

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông hệ vừa làm vừa học tại Trường Trung học Thủy sản, các ngành sau: - Kế toán - Công nghệ kỹ thuật nhiệt - Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin Đăng ký dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết 30/4/2015 tại phòng Tuyển sinh Trường Trung học Thủy sản; 511 An Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, HCM. Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 05/2015

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014 2015 Lớp liên thông ngành thiết bị nhiệt 2014 SG14NL

Thời khóa biểu lớp liên thông Đại học ngành thiết bị nhiêt (nhiệt lạnh) Lớp SG14NL trúng tuyển trong kỳ thi liên thông tháng 5 năm 2014 do Trường Trung học Thủy sản liên kết với Đại học Nha Trang phối hợp tổ chức

Tin bài khác