Trường Trung cấp Thủy sản thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy 2019

Trường Trung cấp Thủy sản thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy 2019 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên hoặc đang học lớp 10, 11, 12. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chính quy, được liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học.
Đặc biệt: Tuyển sinh trung cấp văn bằng 2 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên của mọi ngành/nghề.
Thời gian đào tạo từ: 1 - 1,5 năm tùy theo đối tượng và ngành/nghề đào tạo.

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy năm 2018

Trường Trung cấp Thủy sản thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy 2018 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên, học sinh đang học dỡ dang lớp 10, 11, 12. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chính quy, được liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học.
Đặc biệt: Tuyển sinh trung cấp văn bằng 2 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên của mọi ngành/nghề.
Thời gian đào tạo từ: 1 - 1,5 năm tùy theo đối tượng và ngành/nghề đào tạo.

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy năm 2017

Trường Trung học Thủy sản thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy 2017 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên, học sinh đang học dỡ dang lớp 10, 11, 12. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chính quy, được liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học.
Đặc biệt: Tuyển sinh trung cấp văn bằng 2 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên của mọi ngành/nghề.
Thời gian đào tạo từ: 1 - 2 năm tùy theo đối tượng và ngành/nghề đào tạo.

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy văn bằng 2

Trường Trung học Thủy sản thông báo tuyển sinh Trung cấp chính quy văn bằng 2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học... Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. Ngành nghề đào tạo: 1. Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản 2. Khai thác hàng hải thủy sản 3. Nuôi trồng thủy sản 4. Kế toán doanh nghiệp 5. Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

Trường Trung học Thủy sản tham gia Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS tại Bình Chánh

Trong hai ngày 8 và 9-4, học sinh bậc THCS và phụ huynh trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã được tư vấn hướng nghiệp sau tốt nghiệp THCS. Đây là chuyên đề Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS do phòng GD-ĐT phối hợp với Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Bình Chánh cùng các trường CĐ, TCCN, TCN và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tổ chức nhằm giúp HS chọn ngành học phù hợp năng lực và sở thích.

Tin bài khác