Thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chào mừng lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Trung cấp Thủy sản trân trọng thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thông báo Về việc đấu giá sử dụng mặt bằng Tại trường Trung cấp Thủy sản

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp Thủy sản; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủy sản kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực và nhu cầu đấu giá sử dụng mặt bằng (mặt tiền đường số 1)

Thông báo Về việc đấu giá các dịch vụ Tại trường Trung cấp Thủy sản 2018

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp Thủy sản; Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủy sản kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực và nhu cầu đấu giá kinh doanh dịch vụ trong trường năm 2018

Thông báo Về việc đấu giá các dịch vụ Tại trường Trung cấp Thủy sản

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp Thủy sản; Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủy sản kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực và nhu cầu đấu giá kinh doanh dịch vụ trong trường năm 2018

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Căn cứ Công văn số 4699/TB-LĐTBXH ngày 24/11/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉTếtÂm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Tin bài khác