Khoa Kinh tế

Mục tiêu đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp:
Đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp về quản trị doanh nghiệp, đảm nhiệm được các nhiệm vụ quản trị tại các cơ quan, doanh nghiệp.
Sau một thời gian làm việc thực tế sẽ đảm nhận được nhiệm vụ kế toán trưởng cơ quan loại trung.