Khoa Cơ điện lạnh - Máy tàu

Khoa Cơ điện lạnh – Máy tàu có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành cho học sinh ngành :Vận hành sửa chữa máy tàu thủy, Công nghệ Cơ điện lạnh, Điện công nghiệp và dân dụng hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.