Khoa Chế biến Thủy sản

Khoa chế biến và bảo quản thủy sản (Gọi tắt là Khoa Chế biến) được thành lập từ những năm tháng đầu tiên của trường ( tháng 10 năm 1986 ). Là một bộ môn được Ban Giám Hiệu trực tiếp quản lý, đã từng đào tạo rất nhiều kỹ thuật viên, công nhân kĩ thuật chế biến thủy sản của các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đất mũi Cà Mau, Kiên Giang.
Khoa chế biến và bảo quản thuỷ sản luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp bộ, ngành, Ban Giám Hiệu nhà trường, sự giúp đỡ và hợp tác của các công ty, xí nghiệp chế biến thủy sản trong cả nước.