Phòng Công tác Học sinh

Tham mưu giúp việc cho hiệu trưởng trong công tác thực hiện chế độ chính sách, học bổng, học phí, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, tư vấn sinh viên (học tập, chỗ ở, việc làm, đời sống), chăm sóc sức khỏe sinh viên, chăm sóc sinh viên nội và ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường Trung học Thủy sản.

Trường Trung học Thủy sản tổ chức Họp phụ huynh học sinh Năm học: 2012 -2013

Sáng ngày 13/10/2012, Phòng Công tác học sinh tổ chức họp Phụ huynh học sinh. Buổi lễ có sụ tham dự của đại diện Ban giám hiệu nhà trường, Trưởng phòng Công tác học sinh, Thầy Cô giáo và quý phụ huynh học sinh.

Sinh hoạt chào cờ tháng 04/2012

Sáng hôm nay ngày 09/4/2012, trong buổi lễ chào cờ Ban chấp hành Đoàn Trường Trung học Thủy Sản đã đánh giá tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phát thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong các cuộc thi và hoạt động phong trào của Đoàn.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT tại Trường Trung học Thủy sản

Nhằm phối hợp chặt chẽ giữa Trường Trung học Thủy sản và Công an Quận Bình Tân về việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong và xung quanh Trường, sáng ngày 21/3/2012 đã diễn ra Lễ Lễ ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT tại Trường Trung học Thủy sản.

Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm năm học 2011-2012

Nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp, giao lưu, thiết lập hệ thống thông tin hai chiều về việc làm giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động, để việc đào tạo của nhà trường tiếp cận với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội. Gắn đào tạo lý thuyết với thực tiễn sản xuất. Giúp người học có thông tin về thị trường lao động và tìm được việc làm phù hợp, có kinh nghiệm thực tế ngành nghề. Sáng ngày 25/2/2012 tại Trường Trung học Thủy sản đã diễn ra Hội nghị giới thiệu và tư vấn việc làm.