Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngày 15/6/2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo 04 tiêu chuẩn Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

Công đoàn Trường Trung cấp Thủy sản tổ chức Du lịch hè 2018 tại Hàn Quốc

Thực hiện nghị quyết công đoàn trường và tạo điều kiện để anh chị công đoàn viên nghỉ dưỡng, giao lưu; Công đoàn trường đã tổ chức chuyến tham quan du lịch hè 2018 cho toàn thể công đoàn viên trường tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Đây là hoạt động du lịch diễn ra hàng năm của Ban chấp hành công đoàn trường.