Kế hoạch kỷ niệm 31 năm thành lập trường và 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhằm ôn lại quá trình hình thành quá phát triển của Nhà trường 31 năm qua, đồng thời chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và học sinh, đẩy mạnh phong trào "Dạy tốt - Học tốt", thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho ngành Thủy sản và nhu cầu xã hội.

Kết quản Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Với tinh thần " Đổi mới, sáng tạo; Dân chủ, đoàn kết; Kỷ cương, trách nhiệm; Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động"; Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp. Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam cung cấp thông tin nội dung tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.