Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủy sản thông báo: Các đơn vị thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017 đúng nội dung và thời gian quy định (đính kèm Kế hoạch)./.

Đoàn Thanh niên tổ chức Giải bóng đá mini mừng kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập Trường Trung cấp Thủy sản

Trong hai ngày 24/9/2017 và 01/10/2017, Đoàn Thanh niên tổ chức Giải bóng đá mini mừng kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập Trường Trung cấp Thủy sản.