Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngày 15/6/2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo 04 tiêu chuẩn Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Thủy sản tham gia giải Cầu lông chào mừng Tháng Thanh niên Thành Phố

Chào mừng Tháng Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Đoàn khối Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức giải cầu lông với sự tham gia của đông đảo Đoàn viên trực thuộc Đoàn khối Tham dự. Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Thủy sản tham gia giải với đủ 3 nội dung và tất cả đều đạt giải nhất.

    ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT